Hosting maakt datacenters onbelangrijk

Om diensten te hosten zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om de infrastructuur hiervoor te bieden. In veel gevallen heeft een hostingbedrijf ook géén eigen fysieke infrastructuur meer en zijn hostingdiensten daarom vooral een kwestie van softwarematige toepassingen die bovenop Infrastructure-as-a-Service (IaaS) clouddiensten draaien. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de rol en het belang van datacenters ook steeds kleiner wordt.

Een datacenter kan in dat opzicht goed worden vergeleken met een energiecentrale. Er moet ergens energie worden opgewekt en daarom zijn er energiecentrales. Hetzelfde geldt voor de fysieke infrastructuur die in een datacenter draait. Het gaat echter steeds meer om gestandaardiseerde hardware die in datacenters draait die een vergelijkbare dienstverlening leveren. Er is weinig eer meer te behalen aan een datacenter qua innovatie.

De rol als energieleverancier blijkt ook wel uit het feit dat de enige echte innovatie die nog bij datacenters te bespeuren valt het afvoeren van restwarmte is. Dat is letterlijk het leveren van energie aan bedrijven en woningen in de vorm van stadsverwarming. In andere steden zoals Alkmaar wordt door huisvuilverbrandingsinstallaties een vergelijkbare dienstverlening geleverd. Het mag dus duidelijk zijn dat dit weinig innovatief is. Wel is het natuurlijk duurzaam.

Ook het al dan niet partieel uitvallen van een datacenter is vergelijkbaar met het uitvallen van stroomvoorziening. Datacenters beschikken zelf om die reden over noodstroomvoorzieningen zoals bijvoorbeeld noodstroomaggregaten en ups systemen die op batterijen werken of met een vliegwiel om een ongestoorde dienstverlening te garanderen. Ook wanneer de netspanning die het datacenter gebruikt wegvalt.

Bij hosting is een vergelijkbare tendens zichtbaar waar er gebruik wordt gemaakt van meerdere availability zones van cloud aanbieders of dual datacenter oplossingen. Uitval van de dienstverlening van een datacenter wordt telkens meer een factor waarbij uitval een acceptabel risico is. Datacenters schermen graag met uptimes met meerdere negens achter de komma. Echter voor telkens meer klanten wordt dat telkens minder belangrijk.

Datacenters mogen dan zeer kapitaal intensief zijn om te bouwen en in bezit te hebben, de relevantie van datacenters wordt telkens meer vergelijkbaar met die van energiecentrales. Datacenters moeten gewoon werken en vanuit het perspectief van de eindgebruiker valt er door innovatie weinig winst meer te behalen voor de klant. Daarop is natuurlijk één belangrijke uitzondering namelijk dat de prijs voor het gebruik van de datacenter diensten omlaag gaat.