De prijs is het minst belangrijk bij hosting

Een klant die hosting nodig heeft, die wil voorzien worden van een oplossing waar hij op kan bouwen. Het gaat er dus om dat de klant iets krijgt dat voor de klant werkt zoals gewenst. Elke individuele klant heeft bepaalde criteria die doorslaggevend zijn voor de vraag of een bepaalde oplossing geschikt is voor die behoefte. Er is echter één criteria die feitelijk helemaal niks zegt. De prijs die inhoudelijk helemaal niks zegt over wat de klant aan de geboden oplossing heeft.

Het belangrijkste bij het vergelijken van hosting is daarom om te kijken aan welke behoeften de klant heeft. Om deze vervolgens te vertalen naar mogelijke oplossingen gelet op technische en functionele criteria. Dat is precies zoals managed hosting werkt. Een klant heeft een probleem en dat probleem wordt dan vertaald naar een maatwerk oplossing. De oplossing hoeft echter helemaal geen maatwerk te zijn. Het kan ook zijn dat er helemaal geen behoefte aan maatwerk is maar dat een standaard hostingoplossing net zo goed aansluit én omdat het een standaard oplossing is ook nog eens véél goedkoper is.

Daar zit op dit moment het probleem met het vergelijken van hosting. De klant kijkt als eerste naar de prijs en de technische specificaties van hosting en de behoeften van de klant daar wordt de vergelijking niet op gebaseerd. Wie dat wel wilt is aangewezen op managed hosting. Daarbij wordt er wel eerst naar de behoeften van de klant gekeken alleen dan weet je als klant ook dat je de hoofdprijs gaat betalen. De exacte match tussen de behoeften en de oplossing maakt ook in dit geval de prijs het minst belangrijk.

De oplossing voor dit probleem is simpel: Hosting managed vergelijken. Het vergelijken van hosting moet uitgaan van de behoeften van de klant. Daarna volgt een vertaling naar de oplossing die verschillende aanbieders van hosting bieden. Om een bepaalde behoefte te kunnen vervullen zal een hoster bepaalde zaken moeten ondersteunen. Wanneer een zéér hoge uptime, ook buiten kantooruren, essentieel is dan zullen 24/7 monitoring aanwezig moeten zijn bij de hoster en ’s nachts ook engineers stand-by staan.

Ook het afgeven van een SLA met bepaalde garanties is echt niet voorbehouden aan een managed hoster. Sterker nog een aanbieder van webhosting die een SLA afgeeft op de werking van een platform met een gedeelde onderlinge infrastructuur, met gegarandeerde resources voor de klant, zal omdat de storing véél meer klanten treft een nóg sterkere incentive hebben om aan de SLA te voldoen dan wanneer het maar één klant betreft. Dit is een duidelijk voorbeeld waarom managed hosting praktisch minder garanties geeft dan webhosting met dezelfde SLA.

Managed hosting zal in veel gevallen onnodig zijn voor de meeste klanten. Het is te vergelijken met hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Die hebben bijvoorbeeld een hulphond nodig (kosten: 25.000 tot 40.000 euro!), een scootmobiel of een traplift in huis. Net als bij managed hosting is dat ook alleen nodig bij mensen die anders niet normaal kunnen functioneren. De vraag is daarom wat er nodig is om normaal te kunnen functioneren. Daarna wordt er pas gekeken naar de prijs.