Zekerheid is het belangrijkste unique selling point van hosting

Een klant die kiest om zijn website ergens te laten hosten heeft de wens dat zijn website of webapplicatie beschikbaar, betrouwbaar en veilig is. Het is voor de klant belangrijk dat daar zekerheid over bestaat. Op dit moment zie ik aanbieders van hosting daar nauwelijks de nadruk op leggen. Er wordt veelal juist héél andere unique selling points genoemd, zoals goede service en support. Een gratis SSL-certificaat is vaak het enige waar de nadruk op wordt gelegd als het om zekerheid van hosting gaat.

De klant wil zekerheid hebben over de dienstverlening. Daar zit héél veel waarde voor de klant. Dat kan ook worden omgedraaid. Wanneer een klant die waarde niet ervaart of te wel er dus onzekerheid bij de klant bestaat dan gaat de klant naar andere zekerheden zoeken zoals een lage prijs. Er mag dan wel onzekerheid zijn of de dienst daadwerkelijk zijn behoefte zal bevredigen. De behoefte om zo min mogelijk te betalen wordt dan wel bevredigd. Dat geeft dan óók zekerheid aan de klant. Het is helaas de minst gunstige vorm van zekerheid die een aanbieder van hosting de klant kan geven.

Het is dus belangrijk dat de klant zekerheid heeft over de dienst. De dingen die een klant zekerheid geven zijn niet zo heel verschillend. Bij hosting gaat het om beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienst. De website of webapplicatie van de klant moet een zo hoog mogelijke beschikbaarheid hebben en ook een goede performance. Dat zijn zaken die een hoster kan oplossen door goede monitoring en een platform met voldoende capaciteit te hebben.

Verder moet de data van de klant veilig zijn. Dat wil zeggen dat de hoster veiligheidsmaatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat het platform waar de toepassing van de klant op draait veilig is. Het tijdig dichten van lekken in de software van het platform is essentieel. Daarnaast is het ook handig als de hoster pro-actief zorgt dat lekken in software van klanten worden gesignaleerd en zo nodig ook pro-actief worden gedicht. Dat voorkomt ook dat een bekend veiligheidsrisico kan worden gebruikt om als springplank voor een nog onbekend 0-day veiligheidsrisico te gebruiken.

Ook ongewenst verlies van data moet worden voorkomen. Daarom is het maken van backups essentieel. De retentie van backups wordt daarbij ook steeds belangrijker. Door de opkomst van ransomware kan het belangrijk zijn dat er een relatief oude backup beschikbaar is omdat de criminelen al langdurig in het gecompromitteerde systeem aanwezig waren. Daarnaast kan ook de frequentie van backups belangrijk zijn op korte termijn. Het verlies van één dag aan gegevens kan al zéér problematisch voor een bedrijf zijn. Er zijn echter nog steeds véél hosters die maar één keer per dag een backup maken.

Het maken van backups zelf is dan één ding. Het terugzetten van gegevens is een tweede. Allereerst moet een backup ook daadwerkelijk functioneren. Het kan gebeuren dat een backup zelf corrupt is geraakt waardoor er toch méér data verloren gaat dan voorzien of zelfs alle data verloren gaat omdat er helemaal geen werkende backup beschikbaar is. Dat is natuurlijk een nachtmerrie. Ook zal het in veel gevallen niet wenselijk zijn om alle data van de klant terug te zetten maar enkel een deel van de data of zelfs maar een enkel bestand of database.

De vraag is daarom hoe het terugzetten van backups werkt. Hoe snel is een backup beschikbaar en hoe kan deze worden teruggezet. Kan de klant de backup zelf downloaden of kan de backup alleen worden teruggezet met een druk op de knop of moet de support afdeling van de hoster daarvoor worden benaderd. Hoe snel zal een backup dan daadwerkelijk zijn teruggezet. Hoe zit het met de toepassing van de klant wanneer het restore proces gaande is. Dat zijn allemaal zaken die héél belangrijk zijn en bepalend zijn voor de zekerheid die hosting de klant daadwerkelijk krijgt.

Wanneer een klant ervoor kiest om gebruik te maken van hosting dan is hij voor al deze zaken volledig afhankelijk van de aanbieder ervan. Zolang hosters dit soort zaken niet nadrukkelijk onder de aandacht brengen van hun klanten én niet onderstrepen welke waarde dit voor de klant heeft, dan zal de klant ook niet voor de geboden zekerheid betalen. Dat terwijl het bieden van zekerheid gelet op de afhankelijke rol van de hoster juist het belangrijke unique selling point van hosting is. Dit biedt daarom een gigantische kans voor hosters om hun omzet exponentieel toe te laten nemen.