Het HMBS-model om hostingdiensten te vergelijken

Om hostingdiensten op ISPGids.com op een gestandaardiseerde manier te kunnen vergelijken heb ik al eerder modellen beschreven. Die modellen waren echter nogal abstract en daarom in de praktijk nog weinig bruikbaar. Daarom heb ik nu het HMBS model ontworpen. Dit naam van dit model is de afkorting van de verschillende domeinen die het definieert: host, management, backing en service. Daarnaast zijn deze domeinen zelf weer te groeperen als gericht op de infrastructuur of de klant en de dienstverlening als essentieel of additioneel.

In het HMBS-model is het domein Host de hosting in de meest letterlijke zin van het woord. Het gaat om het platform waarop c.q. waarmee de hostingdienst wordt uitgevoerd. Het is simpelweg onmogelijk om een hostingdienst aan te bieden zonder dat er sprake is van een host. Daarmee is dit domein essentieel. De uitvoering van de dienst is de infrastructuur waarmee de hostingdienst feitelijk wordt geleverd daarom is dit domein gericht op de infrastructuur.

In het HMBS-model is het domein Management het beheer van de host dat specifiek voor de klant wordt uitgevoerd bovenop gestandaardiseerde infrastructuur en die per klant anders kan zijn. Het beheer van infrastructuur bij klassieke managed hosting valt in dit domein terwijl dat bij webhosting niet het geval is. Gezien het mogelijk is om een hostingdienst aan te bieden zonder dat deze vorm van management wordt aangeboden is dit domein additioneel. Deze dienst is er op gericht om de infrastructuur waarmee de hostingdienst wordt aangeboden goed te laten functioneren. Daarom is dit domein gericht op de infrastructuur.

In het HMBS-model is het domein Backing de ondersteuning van de klant zonder welke het niet mogelijk is om de dienst te gebruiken voor de klant. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het resetten van een verloren wachtwoord of het beantwoorden van relatief eenvoudige vragen over de dienstverlening en het gebruik ervan. Gezien het feit dat de dienst enkel voor de klant te gebruiken is met deze vorm van ondersteuning is dit domein essentieel. De dienstverlening in het domein is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de klant de hostingdienst daadwerkelijk kan gebruiken daarom is dit domein gericht op de klant.

In het HMBS-model is het domein Service de ondersteuning van  de klant die verder gaat dan de noodzakelijke support. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het handmatig herstellen van een website na een hack of andere vormen van arbeidsintensieve ondersteuning die de klant ook zelf of door een andere dienstverlener had kunnen laten uitvoeren. Gezien het niet noodzakelijk is om deze dienstverlening aan te bieden is dit domein additioneel. Bij de dienstverlening in dit domein gaat het om de klant zelf te ondersteunen. Om die reden is dit domein gericht op de klant.

Het doel van het model is om hostingdiensten beter onderling vergelijkbaar te kunnen maken. In de praktijk moet het model nog verder worden ingevuld. Dat is waar ik op dit moment mee bezig ben bij de verbouwing van ISPGids.com waar ik op dit moment hard aan werk. Een schematische weergave van het model heb ik hieronder neergezet.